Disclaimer

De door Rabo Corporate Investments op/via deze site verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.

Deze disclaimer is van toepassing op deze website van Rabo Corporate Investments. Rabo Corporate Investments is een onderdeel van de Rabobank Groep.

De door Rabo Corporate Investments verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Rabo Corporate Investments kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Rabo Corporate Investments en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Rabo Corporate Investments aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, voor de producten of diensten, of voor de beheerders van sites die niet door Rabo Corporate Investments worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Rabo Corporate Investments. De toegang tot en het gebruik van sites van derde partijen worden beheerst door de voorwaarden en het privacy beleid van dergelijke sites.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Rabo Corporate Investments omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Contact

Adres

Rabo Investments

Croeselaan 28

3521 CB Utrecht