en nl
Back to overview Corporate venturing

Itaú Unibanco, Marfrig, Rabobank, Santander, Suzano en Vale zetten zich samen in voor herstel, behoud en bescherming van 4 miljoen hectare inheems bos in Brazilië

De grote bedrijven Itaú Unibanco, Marfrig, Rabobank, Santander, Suzano en Vale kondigden tijdens COP27 in Egypte de oprichting aan van een nieuw bedrijf dat zich volledig richt op het herstel, het behoud en de bescherming van bossen in Brazilië. De missie van het bedrijf is om in de komende 20 jaar vier miljoen hectare inheems bos te herstellen en te beschermen in enkele van de meest waardevolle ecosystemen van Brazilië, waaronder het Amazonegebied, het Atlantische Woud en de Cerrado – een gebied dat ongeveer even groot is als Zwitserland of de staat Rio de Janeiro in Brazilië.

Aanvankelijk ‘Biomas’ genaamd, zal het bedrijf twee miljoen hectare aangetast land herstellen door ongeveer twee miljard inheemse bomen te planten, als onderdeel van een complex operationeel project op grote schaal. Het bedrijf zal ook twee miljoen hectare conserveren en behouden.

Naast de voordelen voor het milieu is het de bedoeling van de alliantie dat het project regionale ontwikkeling stimuleert en lokale gemeenschappen versterkt door hun betrokkenheid bij de waardeketen.

Elke partner zal in eerste instantie 20 miljoen dollar toezeggen om de eerste jaren van de Biomas-activiteiten te ondersteunen. De activiteiten van het bedrijf worden ondersteund door een financieel duurzaam bedrijfsmodel, waardoor elk project gebaseerd is op de commercialisering van koolstofkredieten.

De alliantie die op COP27 werd gelanceerd, zal – rekening houdend met verwijderingen en vermeden emissies – voorkomen dat er in de komende 20 jaar ongeveer 900 miljoen ton koolstof in de atmosfeer terechtkomt. Daarnaast zal het bedrijf naar schatting bijdragen aan de bescherming van meer dan 4.000 dier- en plantensoorten.

De eerste fase van het project zal bestaan uit het identificeren van doelgebieden, het opzetten van kwekerijen voor grootschalige productie van inheemse bomen, het betrekken van gemeenschappen, het pleiten voor concessies voor openbaar land, het werken aan certificering van koolstofkredieten en het implementeren van proefprojecten. Vanaf 2025 zal Biomas dan opschalen en op grote schaal restauratie- en natuurbehoudsprojecten uitvoeren totdat het zijn doel van 4 miljoen hectare heeft bereikt.

De oprichting van dit bedrijf is onderworpen aan de gebruikelijke wettelijke goedkeuringen.