en nl
Back to overview Corporate Venturing

Biomas

Jaar van de investering 2022

Beschrijving van het portefeuillebedrijf

Biomas werd in 2022 opgericht door een coalitie van Braziliaanse bedrijven om de komende twintig jaar 4 miljoen hectare inheems bos in enkele van de meest waardevolle ecosystemen van Brazilië te herstellen en te beschermen. Het herstel, bescherming en het behoud van Braziliaanse bossen zal mogelijk worden gemaakt door de commercialisering van (toegezegde) koolstofkredieten.

Reden van investering

Biomas wil ontbossing bestrijden door twee miljard bomen te planten en de komende twintig jaar vier miljoen hectare land in Brazilië te beschermen en te herstellen. Dit initiatief zal helpen voorkomen dat er ongeveer 900 miljoen ton koolstof vrijkomt in de komende twintig jaar, wat ongeveer twee keer zoveel is als wat Brazilië elk jaar uitstoot. Het zal ook bijdragen aan het beschermen van meer dan 4.000 soorten dieren en planten. Bovendien zal het project de ontwikkeling van de regio stimuleren en de lokale gemeenschappen versterken door hen erbij te betrekken.