en nl
Back to overview Ventures

EarthOptics

Jaar van de investering 2023

Beschrijving van het portefeuillebedrijf

EarthOptics is een bodemmetings- en cartografisch bedrijf dat de groei van duurzame landbouwpraktijken op betekenisvolle schaal mogelijk maakt. Door de combinatie van sensoren en machine learning-technologie kan EarthOptics de kosten drastisch verlagen en de kwaliteit van grondonderzoek verbeteren, terwijl waardevolle inzichten voor haar klanten worden gecreëerd. De metingen van EarthOptics helpen boeren en veehouders datagestuurde beslissingen te nemen over hun land, terwijl projectontwikkelaars van CO2-kredietprojecten miljoenen hectares nauwkeurig kunnen bepalen.

 

Reden voor investering

Bodemgezondheid is van belang voor het duurzaam voeden van de planeet. Het bieden van nauwkeurige bodeminzichten van hoge kwaliteit op grote schaal maakt een vermindering van de bemestingstoepassing mogelijk (een van de grootste aanjagers van emissies op het landbouwbedrijf), optimalisatie van grondbewerkingspraktijken (vermindert het brandstofverbruik, verhoogt de opbrengst, verlaagt bodemerosie) en verhoogt de penetratie van koolstoflandbouw op het platteland. De schaal die nodig is voor koolstofkredietprogramma’s. Bovendien is bodemanalyse de kern van de bedrijfsvoering van boeren en gaat het meestal gepaard met het sturen van bodemmonsters naar laboratoria, wat kostbaar en tijdrovend is. EarthOptics kan telers op grote schaal hoogwaardige bodeminzichten bieden door gebruik te maken van hun volgende generatie bodemsensortechnologieën.