en nl
Back to overview Ventures

Ecto

Jaar van de investering 2021

Beschrijving van het portefeuillebedrijf

Ecto is een in de VS gevestigd bedrijf dat een data-analyseplatform heeft ontwikkeld dat water-, pluimvee-, varkensvlees- en voeractiviteiten helpt efficiënter en duurzamer te worden door processen te stroomlijnen, gegevens te verzamelen en te integreren en monitoringtools en voorspellende inzichten te bieden.

Reden van investering

Veel dierproducenten vertrouwen nog steeds op verouderde registratiesystemen en beperkte mogelijkheden voor monitoring en data-analyse voor hun meest kritische operationele processen. Voedingsproblemen als gevolg van slechte voorspellingen, een gebrek aan procesregistratie tijdens behandelingstoepassingen en een trage respons op ziekte-uitbraken zijn allemaal voorbeelden van vermijdbare problemen die een grote impact hebben op de dierlijke productie. Ecto heeft een hardware- en software-agnostisch dataplatform ontwikkeld dat de bedrijfsvoering digitaliseert, alle gegevens verzamelt en integreert die relevant zijn voor het landbouwproces, en een gebruiksvriendelijke digitale omgeving biedt met een gevarieerde set tools en modules.