en nl
Back to overview Corporate Venturing

JoinData

Jaar van de investering 2018

Beschrijving van het portefeuillebedrijf

JoinData is een in Nederland gevestigd, onafhankelijk dataplatform voor boeren. Het stelt Nederlandse boeren in staat hun gegevens veilig te beheren en te distribueren naar derden, en autorisaties te verlenen voor het (her)gebruik van op het boerenerf gegenereerde gegevens. JoinData helpt boeren om hun werkgegevens te beheren en hun bedrijven goed te runnen.

Reden van investering

De landbouwsector wordt geconfronteerd met veel grote uitdagingen waarvoor toegang tot betrouwbare bedrijfsgegevens van cruciaal belang is voor het vinden van oplossingen. Als het onafhankelijke infrastructuurplatform voor de Nederlandse landbouw maakt JoinData een veilige, eerlijke en gemakkelijke distributie van gegevens mogelijk, terwijl de boer altijd de controle heeft.