en nl
Back to overview Private Equity

ResQtec

Jaar van de investering 2012

Beschrijving van het portefeuillebedrijf

ResQtec ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt een breed scala aan hoogwaardige apparatuur voor het bergen en redden van vliegtuigen. De oplossingen van ResQtec voor het bergen van vliegtuigen richten zich voornamelijk op het bergen van vliegtuigen en worden wereldwijd gebruikt door luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en militaire eenheden. De reddingsoplossingen van ResQtec richten zich op extricatie en zware reddingswerkzaamheden, en worden wereldwijd gebruikt door brandweerlieden en andere reddingswerkers.

Reden van investering

ResQtec is een toonaangevende speler op de markt voor vliegtuigberging. Gezien de toenemende (internationale) regelgeving en het aantal incidenten op luchthavens is er een toenemende vraag naar de oplossingen van ResQtec. Gezien haar productontwikkeling (oa op batterijen), kwaliteit en brede productassortiment, wordt verwacht dat ResQtec haar marktaandeel in deze aantrekkelijke markt verder zal vergroten.