en nl
Back to overview Ventures

RootWave

Jaar van de investering 2020

Beschrijving van het portefeuillebedrijf

RootWave doodt onkruid met behulp van elektriciteit om een betere onkruidbestrijding te bieden tegen lagere kosten dan chemische herbiciden, terwijl het tegelijkertijd de gezondheid beschermt en de natuur helpt haar bodem, water en biodiversiteit te herstellen.

 

Reden van investering

Er zijn aanzienlijke problemen met conventionele onkruidbestrijding. Zorgen over de veiligheid van herbiciden en de resistentie tegen herbiciden zorgen voor beperkingen in de regelgeving, wat resulteert in terugtrekkingen van fabrikanten en een toenemende vraag naar biologische producten. Mechanisch wieden is minder effectief en onverenigbaar met regeneratieve landbouw, omdat het de bodem beschadigt. RootWave verbetert de traditionele onkruidbestrijding door een innovatieve chemicaliënvrije bestrijding te bieden die onkruid en wortels doodt. De gepatenteerde technologie van RootWave doodt onkruid boven en onder de grond zonder dat residuen de gezondheid, bodem, biodiversiteit of gewassen schaden.