en nl
Back to overview Ventures

Bird Control Group

Jaar van de investering 2019

Beschrijving van het portefeuillebedrijf

BCG heeft autonome lasertechnologie ontwikkeld om op een milieuvriendelijke en diervriendelijke manier vogels te bestrijden. De technologie is toonaangevend op de markt en biedt een kosteneffectieve oplossing op de wereldwijde markt. BCG richt zich op de landbouw, maar het wordt ook gebruikt op industriële locaties (onder andere graanverwerkingsfaciliteiten, luchthavens, energiecentrales).

 

Reden van investering

Vogels in de buurt van landbouwvelden kunnen opbrengstverlies en algemene verstoring veroorzaken, wat een directe impact heeft op de inkomsten van boeren. Voor industriële klanten (bijvoorbeeld luchthavens, elektriciteitscentrales) vormen vogels een aanzienlijke kostenpost als gevolg van structurele schade, schoonmaakvereisten, geluidsoverlast en gezondheids- en veiligheidsproblemen.

De innovatieve technologie van BCG biedt een efficiënte en diervriendelijke oplossing voor het verjagen van vogels, passend bij de behoeften van beide klantgroepen. Dit milieuvriendelijke en stille hulpmiddel vereist minimale onderhoud en heeft een grotere effectiviteit aangetoond in vergelijking met traditionele methoden zoals netten en akoestische systemen. Ten slotte voorkomt het de gewenning van vogels aan het product, waardoor duurzame resultaten worden gegarandeerd.