en nl
Back to overview Ventures

Guardian Agriculture

Jaar van de investering 2023

Beschrijving van het portefeuillebedrijf

Guardian Agriculture is de pionier op het gebied van precisielandbouw op basis van eVTOL. Gesteund door enkele van ’s werelds grootste leiders in de agribusiness, transformeert het bedrijf gewasbescherming met het eerste geïntegreerde, in de VS vervaardigde, commerciële eVTOL-systeem dat speciaal voor de landbouw is gebouwd.

 

Reden van investering

Guardian Agriculture is een in de VS gevestigde start-up die autonome elektrische Vertical Take-Off and Landing (eVTOL)-systemen ontwerpt, produceert en verkoopt die worden gebruikt voor het spuiten van gewasbescherming. De machines verlagen de spuitkosten, verhogen de precisie van de toepassing, verminderen de behoefte aan arbeid, decarboniseren brandstofintensieve landbouwactiviteiten, verminderen de verdichting van zware tractoren en beschermen piloten tegen gevaarlijk werk.

Guardian Agriculture sluit goed aan bij de voedseltransitiestrategie van de Rabobank. eVTOL-systemen maken de verschuiving naar een lager volume mogelijk – een nauwkeurigere toepassing van chemicaliën, dragen bij aan een hogere opbrengst door bodemverdichting te verwijderen, maken ’s nachts sproeien mogelijk wanneer landarbeiders en bestuivers (bijen) niet op het veld zijn, verminderen de snelheid van off-target chemische drift die de omliggende biodiversiteit schaadt, en verlagen de kosten van het planten van bodembedekkers die het koolstofgehalte in de bodem kunnen verhogen. Daarnaast is de Rabo Investments goed gepositioneerd om toegevoegde waarde te leveren aan Guardian Agriculture door de commercialisering te ondersteunen met onze internationale aanwezigheid en toegang tot grote Food & Ag-bedrijven en telers.